Training zeggenschap voor de VAR

Ben jij lid van de VAR in jouw organisatie? De kans bestaat dat je als VAR niet tijdig wordt ingeschakeld bij besluitvorming. Of dat je alleen nog kunt instemmen met voorgekookte oplossingen. In de training ‘Zeggenschap voor de VAR’ leer je hoe je symptoombestrijding kunt vermijden en daadwerkelijk invloed kunt uitoefenen op de besluitvorming.

Over de training →
Wat leer je tijdens de training?

In de training ‘Zeggenschap voor de VAR’ leren we jullie de communicatie- en beïnvloedingsvaardigheden waardoor je op de inhoud aan tafel zit (in plaats van op de emotie). We helpen jullie hoe je de verschillende individuele competenties kunt inzetten op de juiste portefeuille. En ieder lid van jullie VAR maakt een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Voor wie is de training?
 1. Voor elke VAR die zich willen ontwikkelen op het vergroten van invloed op de besluitvorming in de organisatie
 2. Voor de VAR die de focus wil houden op win-win situaties voor alle partijen
 3. Voor leden van de VAR die naast de vakinhoudelijke scholing ook expert willen worden in communicatie en positieve beïnvloeding
 4. Voor organisaties die het versterken van de professionele identiteit en zeggenschap in het scholingsprogramma willen opnemen
Wat levert de training op?
 • Als VAR worden jullie effectieve verbinders. Verlies voor de één kan nooit leiden tot winst voor iedereen. Wij leren jou om niet meer te denken in eenzijdige belangen, maar in effectiviteit voor alle partijen
 • Als VAR worden jullie uitstekende communicatoren. Elkaars taal spreken is niet hetzelfde als elkaar begrijpen. Wij leren jou om nooit meer in morse te seinen, maar een duidelijke melodie over te brengen
 • Als VAR gaan jullie krachtig samenwerken. Veel individuele kwaliteiten maken niet automatisch een goed team. Wij leren jullie om alle aanwezige competenties in te zetten op juiste portefeuilles om jullie als gezamenlijke VAR te versterken
 • Je krijgt inzicht in hoe problemen ontstaan en hoe je deze kunt oplossen aan de hand van casuïstiek uit jouw eigen praktijk. Begrijpen hoe iets werkt in theorie is niet hetzelfde als er naar kunnen handelen. Wij leren je hoe je jouw verpleegkundig leiderschap direct kunt toepassen in de praktijk
 • Je maakt jouw eigen ontwikkelplan. Jezelf ontwikkelen kan niet zonder duidelijke ideeën over hoe en wat je gaat doen. Je loopt de deur uit met een concreet uitgewerkt plan over welke competenties jij wilt ontwikkelen om jouw persoonlijk leiderschap te versterken
Wat brengt de training?
 • Effectief communiceren op de inhoud
 • Positief beïnvloeden op het proces
 • Krachtig rolverdeling op portefeuilles
 • Persoonlijk competentie-ontwikkelplan
 • Behandelen van casuïstiek uit eigen praktijk 
 • Abonnement voor het leven
Ervaringen

Ik heb geloof ik nog nooit zo mooi een theorie direct na een cursus in de praktijk toe kunnen passen

Ellen
vice voorzitter VAR
Extra waarde van de training

Iedere deelnemer heeft na de training ‘Zeggenschap voor de VAR’ recht op het Abonnement voor het Leven. Je kunt ons altijd bellen voor vragen, hulp of een beetje coaching (zonder dat daar een rekening tegenover staat). En deze ‘aanbieding’ verloopt nooit!

Hoe lang duurt de training?

De training ‘Zeggenschap voor de VAR’ duurt 2 dagen (9:00 – 16:30) met een tussenperiode van 1 of 2 weken. Je volgt de training incompany met jouw volledige VAR.

Waarom volg je deze training bij Deelpunt?

Wij hebben een gezamenlijke ervaring van 45 jaar werken in ziekenhuizen en verpleeghuizen. In verschillende functies en rollen.

Wij begrijpen waar jij het als medewerker in de zorg over hebt, kennen de dynamiek, snappen de organisaties en spreken jouw taal. Onze trainingen zijn daardoor praktijkgericht en to the point.

Onze kernwaarden zijn Veiligheid, Effectiviteit en Plezier. Een veilige omgeving tijdens de training is gegarandeerd.

De training is interactief waarbij alle zintuigen worden ingezet om de leerervaring zo effectief mogelijk te maken. Geen zorgen over suffe processimulaties of rollenspellen – daar doen we niet aan.

En er mag gelachen worden. Plezier hebben maakt een enorm verschil. Leren hoeft tenslotte geen pijn te doen!

Veelgestelde vragen
Kan de training ‘Zeggenschap voor de VAR’ ook op 2 aaneengesloten dagen worden gevolgd?

Ja dat kan. De dagen waarop de training ‘Zeggenschap voor de VAR’ worden gevolgd bepalen we in goed onderling overleg. Als de voorkeur uitgaat naar aaneengesloten (studie)dagen is dat voor de inhoud en het effect geen probleem.

Wat houdt het Abonnement voor het Leven precies in?

Iedereen die bij ons een training of workshop heeft gevold heeft na die training recht op het 'Abonnement voor het Leven'. Je kunt ons altijd bellen voor vragen, hulp of een beetje coaching. Kost niks en niemand komt het te weten. En deze ‘aanbieding’ verloopt nooit!

Hoe borgen jullie de veiligheid in de training?

Veiligheid staat ons met stip op 1; een veilige omgeving tijdens de training is gegarandeerd. Vanaf het begin van de training maken we hierover duidelijke afspraken met elkaar. Wat in de training wordt besproken, blijft daar en wordt niet besproken met mensen die niet deelnemen aan de training (tenzij daar nadrukkelijk toestemming over is).

Doen jullie aan rollenspellen?

Nee. Daar kunnen we heel kort over zijn. Dat vinden wij per definitie niet veilig. Je kunt dus opgelucht ademhalen. Rollenspellen zijn geen onderdeel van onze trainingen in de zorg.

Welke werkvormen gebruiken jullie in de training ?

Wij houden er zelf ook niet van om in een kring te zitten met een witte map voor onze neus. Een hele dag zitten en luisteren is niet effectief. Daarom bestaan onze trainingsdagen altijd uit een afwisselende mix van interactieve gaming, verhelderende discussies, uit het leven gegrepen anekdotes gebaseerd op gedegen theorie.

Kan ik mij individueel aanmelden voor de module ‘Persoonlijke coaching’?

Nee. Op dit moment kunnen persoonlijke coaching sessies alleen incompany worden gevolgd, dat wil zeggen in combinatie met andere keuzemodules.

Mag er ook gelachen worden tijdens de training?

Absoluut! Er is ruimte om serieuze onderwerpen te bespreken, maar zeker ook om af en toe flink te bulderen. We zijn wars van terminale serieusheid. Plezier hebben maakt een enorm verschil op de effectiviteit van een training.

Wordt de training altijd gegeven door 2 trainers?

Ja. Het is prettig als je niet 8 uur lang naar dezelfde stem hoeft te luisteren. En op basis van ruime ervaring weten wij dat de waarde van een training toeneemt als deze gegeven wordt door twee trainers (man en vrouw). Er is daardoor meer aandacht voor iedereen in de groep. En de afwisseling tussen ‘mannelijke energie’ en ‘vrouwelijke energie’ wordt vaak als een dikke plus ervaren.

Kan ik referenties opvragen bij een organisatie in de zorg die een training, workshop of teambuilding bij jullie heeft gevolgd?

Jazeker. Wij geloven er in dat collega’s die deze training al hebben gevolgd de meerwaarde en de toepasbaarheid in de praktijk beter aan je kunnen uitleggen dan wie dan ook. Op verzoek brengen we je graag met hen in contact.

Hebben de trainers werkervaring in zorg en ziekenhuizen?

Wij hebben een gezamenlijke werkervaring van 45 jaar werken in ziekenhuizen en verpleeghuizen. In verschillende verpleegkundige- en managementfuncties. Wij begrijpen waar jij het als medewerker in de zorg over hebt, kennen de dynamiek, snappen de organisaties en spreken jouw taal. Onze trainingen zijn daardoor praktijkgericht en to the point.

Is het opvragen van een offerte gratis?

Ja. Bij ons gaat er geen meter lopen als je een offerte opvraagt. Wij denken graag met je mee en zien het als een uitdaging om een mooi voorstel te doen. Zou een beetje gek zijn als we daar een rekening voor sturen. Wij geloven dat we voor elke vraag een goede oplossing vinden. En zo niet – even goede vrienden.

Wat houdt het in dat de training interactief is?

Alle zintuigen worden ingezet om de leerervaring zo effectief mogelijk te maken. Daarom kietelen wij meer dan alleen de hersenen. Daarom is alles in onze teamtrainingen erop gericht je positief te prikkelen en uit te dagen. Dat doen we door verschillende werkvormen te gebruiken.