Training leiderschap voor regieverpleegkundigen

Ben jij regieverpleegkundige, senior verpleegkundige of mbo/hbo coördinator? De kans is dan groot dat je tegen de volgende problemen op de werkvloer aanloopt: weerstand, communicatieproblemen en misschien werken jullie niet als één team samen? In de training ‘Leiderschap voor regieverpleegkundigen’ leer je hoe jij de regie kunt pakken en jouw verpleegkundig leiderschap kunt vergroten.

Over de training →
Wat leer je tijdens de training?

In de training ‘Leiderschap voor regieverpleegkundigen’ laten we jou de valkuilen in communicatie en samenwerken ervaren, herkennen en erkennen. We leren je vaardigheden die je direct kunt inzetten in jouw team. En je maakt een Regieplan op jouw eigen ontwikkelpunten.

Voor wie is de training?
 1. Voor regieverpleegkundigen, senior verpleegkundigen en mbo/hbo coördinatoren die zich willen ontwikkelen op het gebied van verpleegkundig leiderschap
 2. Voor regieverpleegkundigen, senior verpleegkundigen en mbo/hbo coördinatoren die naast de vakinhoudelijke scholing ook expert willen worden in communicatie en positieve beïnvloeding binnen teams en richting collega’s
 3. Voor regieverpleegkundigen, senior verpleegkundigen en mbo/hbo coördinatoren die interesse hebben in de bijsluiter die hoort bij feedback geven zonder complicaties
Wat levert de training op?
 • Als regieverpleegkundige, senior verpleegkundige of mbo/hbo coördinator wordt je een effectieve verbinder. Verlies voor de één kan nooit leiden tot winst voor iedereen. Wij leren jou om niet meer te denken in eenzijdige belangen, maar in effectiviteit voor alle partijen
 • Je wordt een uitstekende communicator. Elkaars taal spreken is niet hetzelfde als elkaar begrijpen. Wij leren jou om nooit meer in morse te seinen, maar een duidelijke melodie over te brengen
 • Je wordt een natuurlijke leider. Hoe we met elkaar omgaan kan maken dat het moeilijk is om een ander aan te spreken. Wij leren je hoe je op een positieve manier een aanspreekcultuur kunt bevorderen en behouden.
 • Je krijgt inzicht in hoe problemen ontstaan en hoe je deze kunt oplossen aan de hand van casuïstiek uit jouw eigen praktijk. Begrijpen hoe iets werkt in theorie is niet hetzelfde als er naar kunnen handelen. Wij leren je hoe je jouw verpleegkundig leiderschap direct kunt toepassen in de praktijk.
 • Je maakt jouw eigen regieplan. Jezelf ontwikkelen kan niet zonder duidelijke ideeën over hoe en wat je gaat doen. Je loopt de deur uit met een concreet uitgewerkte afspraak met jezelf en jouw leidinggevende
Wat brengt de training?
 • Effectief communiceren
 • Positief beïnvloeden
 • Feedback geven
 • Eigen regieontwikkelplan
 • Behandelen van casuïstiek uit eigen praktijk
 • Abonnement voor het leven
Ervaringen

Enorm interessante trainingen waarbij er echt wordt gekeken naar hoe wij ons als regieverpleegkundigen kunnen neerzetten. Interactief, veilig en persoonlijk. Én voor het eerst een keer persoonlijke leerdoelen gemaakt waar ik daadwerkelijk iets aan heb gehad.

Brian
regieverpleegkundige
Extra waarde van de training

Iedere deelnemer heeft na de training Leiderschap voor regieverpleegkundigen’ recht op het Abonnement voor het Leven. Je kunt ons altijd bellen voor vragen, hulp of een beetje coaching (zonder dat daar een rekening tegenover staat). En deze ‘aanbieding’ verloopt nooit!

Hoe lang duurt de training?

De training ‘Leiderschap voor regieverpleegkundigen’ duurt 2 dagen (9:00 – 16:30) met een tussenperiode van 1 of 2 weken. Indien gewenst kan de training ook op 2 aaneengesloten dagen worden gegeven.

Je volgt de training incompany met een groep van maximaal 12 regieverpleegkundigen uit jouw organisatie (van verschillende afdelingen of van jouw eigen afdeling).

Waarom volg je deze training bij Deelpunt?

Wij hebben een gezamenlijke ervaring van 45 jaar werken in ziekenhuizen en verpleeghuizen. In verschillende functies en rollen.

Wij begrijpen waar jij het als medewerker in de zorg over hebt, kennen de dynamiek, snappen de organisaties en spreken jouw taal. Onze trainingen zijn daardoor praktijkgericht en to the point.

Onze kernwaarden zijn Veiligheid, Effectiviteit en Plezier. Een veilige omgeving tijdens de training is gegarandeerd.

De training is interactief waarbij alle zintuigen worden ingezet om de leerervaring zo effectief mogelijk te maken. Geen zorgen over suffe processimulaties of rollenspellen – daar doen we niet aan.

En er mag gelachen worden. Plezier hebben maakt een enorm verschil. Leren hoeft tenslotte geen pijn te doen!

Veelgestelde vragen
Kan ik de training ‘leiderschap voor regieverpleegkundigen’ direct toepassen in de praktijk?

Absoluut. Wij leren je concrete vaardigheden op het gebied van communiceren, op de juiste manier feedback geven, positief beïnvloeden en valkuilen in samenwerking. Die kun je meteen gebruiken om jouw werk leuker en makkelijker te maken.

Gaat de training ‘leiderschap voor regieverpleegkundigen’ ook over vakinhoudelijke zaken?

Nee. De training ‘leiderschap voor regieverpleegkundigen’ richt zich op het vergroten van jouw kwaliteiten als verpleegkundig leider en niet op het vergroten van inhoudelijke vakkennis.

Hebben de trainers zelf werkervaring in ziekenhuizen?

Wij hebben zelf een gezamenlijke ervaring van 45 jaar werken in ziekenhuizen en verpleeghuizen. In verschillende verpleegkundige-, ondersteunende en managementfuncties. Wij begrijpen waar jij het als medewerker in de zorg over hebt, kennen de dynamiek, snappen de organisaties en spreken jouw taal. Onze trainingen zijn daardoor praktijkgericht en to the point.

Kan de training ‘leiderschap voor regieverpleegkundigen’ ook op 2 aaneengesloten dagen worden gevolgd?

Ja dat kan. De dagen waarop de training ‘leiderschap voor regieverpleegkundigen’ worden gevolgd bepalen we in goed onderling overleg. Wij adviseren een tussenliggende periode 1 tot 2 weken om het geleerde te laten bezinken en te herkennen in de praktijk.

Hoeveel regieverpleegkundigen kunnen maximaal meedoen aan de training ‘leiderschap voor regieverpleegkundigen’?

Je volgt de training incompany met een groep van maximaal 12 regieverpleegkundigen uit jouw organisatie (van verschillende afdelingen of van jouw eigen afdeling).

Wat houdt het eigen Regieplan van de training ‘leiderschap voor regieverpleegkundigen’ precies in?

In de training werk jij jouw persoonlijke ontwikkelpunten in jouw functie als regieverpleegkundige stap voor stap en heel concreet uit onder onze intensieve begeleiding. Je maakt afspraken met jezelf en met jouw leidinggevende. Daarvoor gebruik je het door ons ontwikkelde Regieplan-formulier.

Doen jullie aan rollenspellen?

Nee. Daar kunnen we heel kort over zijn. Dat vinden wij per definitie niet veilig. Je kunt dus opgelucht ademhalen. Rollenspellen zijn geen onderdeel van onze trainingen in de zorg.

Hoe borgen jullie de veiligheid in de training?

Veiligheid staat ons met stip op 1; een veilige omgeving tijdens de training is gegarandeerd. Vanaf het begin van de training maken we hierover duidelijke afspraken met elkaar. Wat in de training wordt besproken, blijft daar en wordt niet besproken met mensen die niet deelnemen aan de training (tenzij daar nadrukkelijk toestemming over is).

Wat houdt het Abonnement voor het Leven precies in?

Iedereen die bij ons een training of workshop heeft gevold heeft na die training recht op het 'Abonnement voor het Leven'. Je kunt ons altijd bellen voor vragen, hulp of een beetje coaching. Kost niks en niemand komt het te weten. En deze ‘aanbieding’ verloopt nooit!

Mag er ook gelachen worden tijdens de training?

Absoluut! Er is ruimte om serieuze onderwerpen te bespreken, maar zeker ook om af en toe flink te bulderen. We zijn wars van terminale serieusheid. Plezier hebben maakt een enorm verschil op de effectiviteit van een training.

Wat houdt het in dat de training interactief is?

Alle zintuigen worden ingezet om de leerervaring zo effectief mogelijk te maken. Daarom kietelen wij meer dan alleen de hersenen en is alles in onze teamtrainingen erop gericht je positief te prikkelen en uit te dagen. Dat doen we door verschillende werkvormen te gebruiken.

Welke werkvormen gebruiken jullie in de training ?

Wij houden er zelf ook niet van om in een kring te zitten met een witte map voor onze neus. Een hele dag zitten en luisteren is niet effectief. Daarom bestaan onze trainingsdagen altijd uit een afwisselende mix van interactieve gaming, verhelderende discussies, uit het leven gegrepen anekdotes gebaseerd op gedegen theorie.

Wordt de training altijd gegeven door 2 trainers?

Ja. Het is prettig als je niet 8 uur lang naar dezelfde stem hoeft te luisteren. En op basis van ruime ervaring weten wij dat de waarde van een training toeneemt als deze gegeven wordt door twee trainers (man en vrouw). Er is daardoor meer aandacht voor iedereen in de groep. En de afwisseling tussen ‘mannelijke energie’ en ‘vrouwelijke energie’ wordt vaak als een dikke plus ervaren.

Is het opvragen van een offerte gratis?

Ja. Bij ons gaat er geen meter lopen als je een offerte opvraagt. Wij denken graag met je mee en zien het als een uitdaging om een mooi voorstel te doen. Zou een beetje gek zijn als we daar een rekening voor sturen. Wij geloven dat we voor elke vraag een goede oplossing vinden. En zo niet – even goede vrienden.

Kan ik referenties opvragen bij een organisatie in de zorg die een training, workshop of teambuilding bij jullie heeft gevolgd?

Jazeker. Wij geloven er in dat collega’s die deze training al hebben gevolgd de meerwaarde en de toepasbaarheid in de praktijk beter aan je kunnen uitleggen dan wie dan ook. Op verzoek brengen we je graag met hen in contact.