Privacy statement

Privacy Statement Deelpunt Adviesgroep/Deelpunt Academy

Veelgestelde vragen

Privacy Statement Deelpunt Adviesgroep/Deelpunt Academy

Jouw privacy vinden wij net zo belangrijk als die van jou. Daarom doen wij er alles aan om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Natuurlijk kan het gebeuren dat jij vindt dat we het anders hadden kunnen doen. Wij gaan er van uit dat wij er dan gezamenlijk uitkomen op basis van gezond verstand.

Omdat per 25 mei 2018 de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht is geworden, hebben wij hoe wij handelen toch vastgelegd in een privacy statement. Dat is even doorbijten, maar we hebben ons best gedaan ‘m zo leesbaar mogelijk te maken.

Je kunt ons uiteraard altijd bellen, mailen, app’en, of PM’en met vragen. Ons privacy statement:

Deelpunt Adviesgroep/Deelpunt Academy v.o.f., gevestigd aan Koelmalaan 350 te Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: https://www.dlpnt.nl
Vestiging: Alkmaar
KvK: 70666601

Zowel E.M. Kappers als E. Wokke zijn Functionaris Gegevensbescherming van Deelpunt Adviesgroep/Deelpunt Academy. Zij zijn te bereiken via info@dlpnt.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Deelpunt Adviesgroep/Deelpunt Academy verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Naam organisatie (indien van toepassing)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bij inschrijving voor een training of workshop waarbij een maaltijd is inbegrepen, vragen wij je om aan te geven of wij met bepaalde dieetwensen rekening moeten houden omwille van jouw gezondheid. Of je hier antwoord op geeft, is vrijblijvend.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dlpnt.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Deelpunt Adviesgroep/Deelpunt Academy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. Je ontvangt deze overigens alleen als je nadrukkelijk hebt aangegeven dát je deze wilt ontvangen. Je kunt je op elk gewenst moment eenvoudig zelf uitschrijven;
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Deelpunt Adviesgroep/Deelpunt Academy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Deelpunt Adviesgroep/Deelpunt Academy) tussen zit.

In kaart brengen websitebezoek

Op onze website www.dlpnt.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP- adres van uw computer en het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt. Omdat het technisch onderhoud van de website en de hosting van de website door WordPress wordt uitgevoerd, wordt de verwerking van deze gegevens uitgevoerd onder het privacy statement van WordPress. Deelpunt Adviesgroep/Deelpunt Academy kan deze gegevens alleen geanonimiseerd inzien en zal deze gegevens nooit delen met andere partijen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Deelpunt Adviesgroep/Deelpunt Academy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Trainingen en workshops:
Contactgegevens die je aan ons verstrekt om je in te schrijven voor een training of workshop gebruiken wij om te communiceren rondom die betreffende training of workshop en voor facturatie. Indien je aangeeft dat je een factuur door iemand anders wilt laten betalen, heb je de mogelijkheid om aanvullende gegevens over deze betalende partij in te vullen via niet verplichte velden. (Uiterlijk 4 weken) na afloop van de training of workshop wordt jouw inschrijfformulier – en daarmee de door jou verstrekte gegevens over jouzelf en eventueel de betalende partij - permanent verwijderd.

Boekhouding:
Contactgegevens met betrekking tot het verzenden en betalen van facturen worden opgeslagen in ons boekhoudsysteem. Wij hanteren een bewaartermijn van je contactgegevens van 3 jaar na de laatste mutatie. Als je wilt dat jouw gegevens eerder uit onze boekhoudkundige administratie verdwijnen, dan zullen wij altijd (uiterlijk binnen 4 weken na je verzoek) aan jouw verzoek voldoen.

Correspondentie:
Voor alle (digitale) correspondentie die door ons wordt ontvangen anders dan inschrijfformulieren, hanteren wij de wettelijk verplichte bewaartermijn van 7 jaar. Mocht je het hier niet mee eens zijn, dan ontvangen wij graag jouw verzoek met motivatie. We zullen dan ons uiterste best doen om tijdig een gepaste oplossing te vinden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Deelpunt Adviesgroep/Deelpunt Academy verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien je bij inschrijving voor een training of workshop hebt aangegeven dat wij rekening dienen te houden met speciale dieetwensen, dan geven wij de dieetwensen door aan de cateraar of uitbater van de gelegenheid waar de training plaatsvindt. Dit doorgeven betreft alleen de informatie van de dieetwens – we zullen hierbij nooit jouw naam of andere persoonsgegevens verstrekken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deelpunt Adviesgroep/Deelpunt Academy gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de link in onze nieuwsbrieven. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@dlpnt.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Deelpunt Adviesgroep/Deelpunt Academy zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Deelpunt Adviesgroep/Deelpunt Academy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Deelpunt Adviesgroep/Deelpunt Academy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dlpnt.nl


Deelpunt Adviesgroep/Deelpunt Academy, 24 mei 2018