Training zeggenschap voor teams in de zorg

Heb jij het gevoel dat je onvoldoende professionele zeggenschap hebt? De kans is groot dat je ervaart dat jouw beroepsinhoudelijke expertise en vaak jarenlange praktijkervaring niet worden meegenomen in besluitvorming. Te hoge werkdruk, te weinig tijd en ruimte en hiërarchische belemmeringen zorgen ervoor dat je te weinig invloed kunt uitoefenen blijkt uit een peiling onder zorgprofessionals (www.zeggenschapindezorg.nl). In de training ‘Zeggenschap in de zorg’ maken we grote thema’s ‘klein’, concreet en praktisch en leren wij je hoe je obstakels kunt omzeilen, beïnvloeden of wegwerken.

Over de training →
Wat leer je tijdens de training?

In de training ‘Zeggenschap in de zorg’ leren we je in 3 eenvoudige stappen om duidelijk te maken wat je wilt, wat je in de weg zit en wat je helpt om professionele zeggenschap te versterken. Samen maken we jullie ambities duidelijk en vergroten we jullie veerkracht. Wij laten je zien hoe je belemmeringen uit de weg kunt werken. Jullie bepalen wat jullie gaan doen en wat jullie daar voor nodig hebben. En hoe jullie de dialoog in jouw organisatie op gang brengt.

Voor wie is de training?
 1. Voor teams die willen dat hun beroepsinhoudelijke expertise en vaak jarenlange praktijkervaring worden gehoord en meegenomen in besluitvorming
 2. Voor teams die in actie willen komen om professionele zeggenschap praktisch en concreet te maken
 3. Voor teams die hulp kunnen gebruiken bij het aanpakken van belemmeringen die in de weg zitten bij het versterken van professionele zeggenschap
Wat levert de training op?
 • Als team maak je concreet waar je zeggenschap over wilt hebben. Woorden zoals zeggenschap en eigenaarschap zijn waardevol maar veelomvattend. Wij leren jullie hoe je die grote thema’s ‘klein’, duidelijk en concreet maakt
 • Als team krijg je inzicht over wat in de weg zit om zeggenschap te hebben. Hiërarchie, te weinig tijd en onrust belemmeren jullie om die zeggenschap uit te oefenen. Wij leren jullie hoe je obstakels die jullie tegenkomen kunt omzeilen, beïnvloeden of wegwerken
 • Je stapt als team met een actieplan de deur uit. Weten wat je bedoelt en wat je wilt betekent nog niet dat je het ook kunt uitvoeren en zult bereiken. Wij helpen jullie om zeggenschap en invloed praktisch, haalbaar en actiegericht te maken
 • Jullie brengen de dialoog op gang. Zeggenschap versterken doe je niet alleen, maar samen. Door deze training te volgen ontstaat er verbinding met de stakeholders binnen jullie organisatie
Wat brengt de training?
 • Omgaan met obstakels
 • Zeggenschap versterken
 • Veerkracht vergroten
 • Invloed uitoefenen
 • Behandelen van casuïstiek uit eigen praktijk
 • Abonnement voor het leven
Ervaringen

Het was een erg inspirerende teamtraining waarbij we in gingen op thema’s zoals veranderingen in de zorg, verpleegkundig leiderschap en hoe als team om te gaan met functiedifferentiatie (mbo/hbo). Wat ik vooral bijzonder vond, was dat ondanks dat het een teamtraining was, er ook genoeg aandacht was voor jou als persoon en wat jij belangrijk vind als werkplezier.

Renske
senior verpleegkundige
Extra waarde van de training

Iedere deelnemer heeft na de training 'Zeggenschap in de zorg’ recht op het Abonnement voor het Leven. Je kunt ons altijd bellen voor vragen, hulp of een beetje coaching (zonder dat daar een rekening tegenover staat). En deze ‘aanbieding’ verloopt nooit!

Plus:

De opbrengst van de training ‘Van kernwaarden naar actie’ wordt door de trainers snel uitgewerkt tot een duidelijk en mooi actieplan waarmee je direct aan de slag kunt!

Hoe lang duurt de training?

De training ‘Zeggenschap in de zorg’ duurt 2 dagen (9:00 – 16:30) met een tussenperiode van 1 of 2 weken. Je volgt de training incompany met jouw eigen team (maximaal 16 collega’s per groep).

Waarom volg je deze training bij Deelpunt?

Wij hebben een gezamenlijke ervaring van 45 jaar werken in ziekenhuizen en verpleeghuizen. In verschillende functies en rollen.

Wij begrijpen waar jij het als medewerker in de zorg over hebt, kennen de dynamiek, snappen de organisaties en spreken jouw taal. Onze trainingen zijn daardoor praktijkgericht en to the point.

Onze kernwaarden zijn Veiligheid, Effectiviteit en Plezier. Een veilige omgeving tijdens de training is gegarandeerd.

De training is interactief waarbij alle zintuigen worden ingezet om de leerervaring zo effectief mogelijk te maken. Geen zorgen over suffe processimulaties of rollenspellen – daar doen we niet aan.

En er mag gelachen worden. Plezier hebben maakt een enorm verschil. Leren hoeft tenslotte geen pijn te doen!

Veelgestelde vragen
Kan ik in de training ‘Zeggenschap in de zorg’ zelf bepalen waar ik invloed op wil hebben?

Natuurlijk. Het gaat over jouw werk en jouw invloed. Jullie leveren zelf de input voor de onderwerpen die we samen tijdens de training gaan behandelen. Het is jullie zeggenschap dus uiteraard bepalen jullie waar je zeggenschap over wilt!

Kan de training ‘Zeggenschap in de zorg’ ook op 2 aaneengesloten dagen worden gevolgd?

Bij voorkeur niet. Wij adviseren een tussenliggende periode 1 tot 2 weken om het geleerde te laten bezinken en te herkennen in de praktijk.

Hebben de trainers zelf werkervaring in ziekenhuizen?

Wij hebben zelf een gezamenlijke ervaring van 45 jaar werken in ziekenhuizen en verpleeghuizen. In verschillende verpleegkundige-, ondersteunende en managementfuncties. Wij begrijpen waar jij het als medewerker in de zorg over hebt, kennen de dynamiek, snappen de organisaties en spreken jouw taal. Onze trainingen zijn daardoor praktijkgericht en to the point.

Wat houdt het Abonnement voor het Leven precies in?

Iedereen die bij ons een training of workshop heeft gevold heeft na die training recht op het 'Abonnement voor het Leven'. Je kunt ons altijd bellen voor vragen, hulp of een beetje coaching. Kost niks en niemand komt het te weten. En deze ‘aanbieding’ verloopt nooit!

Welke werkvormen gebruiken jullie in de training ?

Wij houden er zelf ook niet van om in een kring te zitten met een witte map voor onze neus. Een hele dag zitten en luisteren is niet effectief. Daarom bestaan onze trainingsdagen altijd uit een afwisselende mix van interactieve gaming, verhelderende discussies, uit het leven gegrepen anekdotes gebaseerd op gedegen theorie.

Hoe borgen jullie de veiligheid in de training?

Veiligheid staat ons met stip op 1; een veilige omgeving tijdens de training is gegarandeerd. Vanaf het begin van de training maken we hierover duidelijke afspraken met elkaar. Wat in de training wordt besproken, blijft daar en wordt niet besproken met mensen die niet deelnemen aan de training (tenzij daar nadrukkelijk toestemming over is).

Doen jullie aan rollenspellen?

Nee. Daar kunnen we heel kort over zijn. Dat vinden wij per definitie niet veilig. Je kunt dus opgelucht ademhalen. Rollenspellen zijn geen onderdeel van onze trainingen in de zorg.

Wat houdt het in dat de training interactief is?

Alle zintuigen worden ingezet om de leerervaring zo effectief mogelijk te maken. Daarom kietelen wij meer dan alleen de hersenen en is alles in onze teamtrainingen erop gericht je positief te prikkelen en uit te dagen. Dat doen we door verschillende werkvormen te gebruiken.

Mag er ook gelachen worden tijdens de training?

Absoluut! Er is ruimte om serieuze onderwerpen te bespreken, maar zeker ook om af en toe flink te bulderen. We zijn wars van terminale serieusheid. Plezier hebben maakt een enorm verschil op de effectiviteit van een training.

Wordt de training altijd gegeven door 2 trainers?

Ja. Het is prettig als je niet 8 uur lang naar dezelfde stem hoeft te luisteren. En op basis van ruime ervaring weten wij dat de waarde van een training toeneemt als deze gegeven wordt door twee trainers (man en vrouw). Er is daardoor meer aandacht voor iedereen in de groep. En de afwisseling tussen ‘mannelijke energie’ en ‘vrouwelijke energie’ wordt vaak als een dikke plus ervaren.

Kan ik referenties opvragen bij een organisatie in de zorg die een training, workshop of teambuilding bij jullie heeft gevolgd?

Jazeker. Wij geloven er in dat collega’s die deze training al hebben gevolgd de meerwaarde en de toepasbaarheid in de praktijk beter aan je kunnen uitleggen dan wie dan ook. Op verzoek brengen we je graag met hen in contact.